Logga in

Tickoff

Accessystem (passersystem, nyckelsystem)

Tillämpningar

 • In/Ut-passering genom dörrar, grindar, vändkors, bommar för fordon mm
 • Kommunikation över Internet via LAN/WAN/Wifi
 • Debitering av passager eller besökstid
 • Larm och övervakning

Systemfunktioner

 • IN / UT-passering med ev tiddebitering.
 • Accessgrupper och flexibla tidsscheman
 • Avläsningar i realtid 
 • Bilbom med display och dialog om fakturering
 • Närvarokontroll med nödlista
 • Inpassering genom flera säkerhetszoner
 • Medlemsregistrering
 • Rapportgenerering, dataexport till Excel.
 • Uppföljning och statistik med grafisk presentation.
 • Fjärrkontroll av dörrar och grindar via Webbgränssnitt.
 • Besökshantering (option)
 • Debitering och Internetbetalning (option)


Teknik

 • Avläsningsteknik: RFID (kort, tagar), NFC-mobiler, QR-kod, Streckkod
 • Kommunikation över Internet via LAN eller trådlöst med GPRS
 • All logik i ett lättanpassat webbgränssnitt och en central SQL-databas
 • Öppna gränssnitt och leverantörsoberoende kommunikation med läsare o kontrollenheter
 • Modern och säker utvecklingsplattform: Open source och Zend-framework
 • Grafisk presentation via Googles grafikmotor och rapportgenerator med SQL-script
 • Öppet och lättanpassat API mot andra system genom Web Services
 • Säker inloggning med verifiering via mail eller SMS
 • Dynamiskt behörighetssystem ner på enskild menypunkt och systemfunktion

Annonser:

Supportärenden: 
maila: support@tickoff.se
eller ring: 016-5519063
frågor om fakturor:
mail: ekonomi@tickoff.se
_____________________

Nyhet för solariebranschen!
Läs mer under 
information/solappen

solsolsol.png
_____________________


NFC - använd mobilen som:

 *Betalkort  *Biljett *Kundkort 
 *Nyckel  

_
____________________

Bästa tvätten med system från Tickoff

och kreativa försäljn.metoder
 

nyckellost.png

Destinationskort